PENGURUSAN UNIVERSITI

Sistem Pentadbiran UPM yang efektif serta dinamis secara telus menggambarkan kewibawaan Universiti di peringkat antarabangsa, seiring dengan matlamatnya sebagai Universiti Penyelidikan bertaraf dunia. Sistem pentadbiran yang lancar dan sistematik ini juga adalah antara ciri-ciri yang menjadikan Universiti Putra Malaysia salah sebuah Universiti tersohor di Malaysia.